Інженерне проектування

Проектна організація "Херсон-Діпромісто" застосовує комплексний підхід до процесу проектування й пропонує Замовникам розробку проектів інженерних систем – внутрішніх і зовнішніх з усім стосовним до нього інженерно-технологічним устаткуванням, а також супроводжує свій Проект при узгодженні й експертизі у відповідних державних органах, у встановленому чинним законодавством України порядку.

Основою для розробки проекту інженерних систем (із вказівкою інженерно-технологічного встаткування й включаючи внутрішні інженерні мережі) слугують архітектурно-будівельна й технологічна частини Проекту. Вiн орієнтований на використання максимально ефективних і перевiрених комплектуючих матеріалів, конструкцій і устаткування. Концептуальна розробка складу устаткування, з визначенням технічних характеристик, розрахунками й схемами магістральних трас, попередніми специфікаціями й розрахунком вартості.

На етапі будівництва об’єкта, інженери-проектувальники ПрАТ “Херсон-Діпромісто” здійснюють авторський нагляд  за дотриманням будівельно-монтажної організації порядку, якості, технології будівельних і монтажних робіт на об’єкті й відповідністю виконуваних робіт рішенням і показникам, передбачених у затвердженій проектній документації. Якщо в Замовника виникає необхідність у передпроектних проробленнях на етапі розгляду Ескізного проекту й одержання вихідних данних, у такому випадку ми розробляємо стадію «Концепція інженерного устаткування» і пропонуємо інженерні рішення для:

  • визначення складу й характеристик інженерного устаткування;
  • розрахунку споживаної потужності майбутнього об’єкта;
  • розрахунку конструктивних навантажень і місць розташування устаткування.

Дана Концепція розробляється на основі ескізних об’ємно-планувальних і технологічних рішень об’єкта. Концептуальний склад устаткування, технічні характеристики, розрахунки й схеми магістральних трас дозволяють визначити вартість устаткування й витрати на оснащення об’єкта, запросити виділені потужності й технічні умови на підключення об’єкта.

Залишились питання?
(095) 885 21 67
(0552) 41 10 10
Замовити послугу
Замовити

We are recommending you to use more newer version ofbrowser